• top_small3.png
  • top_small8.png
  • top_small9.png
  • top_small5.png
  • top_small6.png
  • top_small4.png
  • top_small7.png
  • top_small2.png
  • top_small1.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

W dniu: 13.07.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kostrzyńska 15 w Górzycy w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (95)759-12-96
Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 13.07.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
      OKO-LUX

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Górzyca  na akcję bezpłatnego badania słuchu, która odbędzie się w Audiobusie firmy Audiofon w następujących miejscach i dniach :

06.07.2016 (8.00-10.00 Radówek – przy świetlicy wiejskiej)
07.07.2016 (8.00-10.00 Żabice – przy szkole podstawowej, 10.45-12.45 Górzyca – przy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, 13.30-15.00 Pamięcin – przy świetlicy wiejskiej).

Górzyca, 20 czerwca 2016r.

K O M U N I K A T


Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje mieszkańców wsi Laski Lubuskie, że w dniach:

•    23.06.2016r.   od godz. 08:00 do godz. 16:00.
NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!!!Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie brakiem prądu. (-) Kierownik   Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w GórzycyDnia 16 czerwca b.r. na terenie Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego w Górzycy odbyła się siódma już edycja „Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych”.  Wśród głównych organizatorów można wymienić Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach, Gminny Ośrodek Kultury oraz Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy. Współorganizatorami tegorocznej imprezy byli: Urząd Gminy Górzyca, Starostwo Powiatowe w Słubicach, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” oraz Klub Tenisowy „Smecz” z Górzycy. W przygotowania włączyli się również Uczniowie z Zespołu Szkół  w Górzycy  oraz Klub Sportowy „Odra” Górzyca. Uczestników imprezy zaszczycili swoją obecnością, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Romuald Gawlik, Członek Zarządu Powiatu Słubickiego Pani Amelia Szołtun, Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski oraz inni zacni goście.

W dniu 19.05.2016 r. została podpisana umowa z Ragn-Sells Polska Sp.z.o.o na odbiór i zagospodarowanie odpadów Komunalnych. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych została podpisana na 2 lata i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2018 roku . Cena dla mieszkańców nie uległa zmianie i pozostaje na poziomie 8 zł za osobę przy odpadach segregowanych i 16 zł za osobę przy odpadach zmieszanych. Zmiana usługodawcy nastąpi z dniem 01 lipca 2016r. Informujemy również, iż w najbliższych dniach firma Ragn-Sells Polska Sp.z.o.o , która będzie świadczyła usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzyca oraz będzie rozstawiać swoje pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Mini Sejmik Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Górzycy powstał w trosce o bezpieczeństwo dzieci: w drodze do szkoły, w szkole, w domu, środowisku oraz podczas zimowego i letniego wypoczynku. Ze względu na tematykę sejmik jest ściśle związany ze Szkolnym Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym Szkoły. Jest to impreza cykliczna, odbywa się corocznie w miesiącach wiosennych. Pierwszy Mini Sejmik Profilaktyczny odbył się 21.04.2005 i nosił nazwę „Nałogom NIE”. Tegoroczny XII już, odbył się 08 czerwca pod hasłem „ Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Program każdego sejmiku zakłada przygotowanie się każdej klasy w trzech kategoriach: konkurs plastyczny, konkurs literacki (wiersz, hasła), program artystyczny (scenka rodzajowa, drama), które tematycznie nawiązują do głównego przesłania.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)
WÓJT GMINY GÓRZYCA
ZAWIADAMIA, że


w wyniku zakończenia realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w m. Czarnów, gmina Górzyca”  dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, oddano do użytkowania nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabice (ul. Bohaterów Radzieckich, ul. Cmentarna, ul. Dolna, ul. Górna, ul. Kostrzyńska, ul. Października), gmina Górzyca. W związku z tym właściciele nieruchomości, z których istnieją techniczne możliwości odbioru ścieków mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.
W celu podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej właściciele nieruchomości powinni  zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4, o przyłączenie swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy przypomina mieszkańcom i właścicielom posesji na terenie Gminy Górzyca o obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłącza obejmuje posesje, które mają techniczną możliwość włączenia się do sieci znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości.
Z ww. obowiązku zwolnić może jedynie fakt posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania określone odrębnymi przepisami prawa. Wyposażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo), ani nawet posiadanie dokumentów potwierdzających jego legalne opróżnianie przez koncesjonowane firmy, co będzie do czasu podłączenia sukcesywnie kontrolowane, nie zwalnia z obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.
Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz umowę dotyczącą odbioru ścieków można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4, 69-113 Górzyca, tel. 95 759 1273 w godz. pracy: pn. 8:00 – 16:00 oraz wt. - pt. 7:30 - 15:30.  
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), Wójt wobec właścicieli, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.).
Uchylenie się od nałożonego ustawą obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

                                                                               (-) Wójt Gminy Górzyca
                                                                                     Robert Stolarski

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.