Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)
WÓJT GMINY GÓRZYCA
ZAWIADAMIA, że


w wyniku zakończenia realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w m. Czarnów, gmina Górzyca”  dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, oddano do użytkowania nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabice (ul. Bohaterów Radzieckich, ul. Cmentarna, ul. Dolna, ul. Górna, ul. Kostrzyńska, ul. Października), gmina Górzyca. W związku z tym właściciele nieruchomości, z których istnieją techniczne możliwości odbioru ścieków mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.
W celu podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej właściciele nieruchomości powinni  zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4, o przyłączenie swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Z ww. obowiązku zwolnić może jedynie fakt posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania określone odrębnymi przepisami prawa. Wyposażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo), ani nawet posiadanie dokumentów potwierdzających jego legalne opróżnianie przez koncesjonowane firmy, co będzie do czasu podłączenia sukcesywnie kontrolowane, nie zwalnia z obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.
Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 30.09.2016r.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), Wójt wobec właścicieli, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.).
Uchylenie się od nałożonego ustawą obowiązku jest zagrożone karą grzywny.
Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz umowę dotyczącą odbioru ścieków można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul.  1 Maja 12/4, 69-113 Górzyca, tel. 95 759 1273 w godz. pracy: pn. 8:00 – 16:00 oraz  wt. - pt. 7:30 - 15:30.  
                                                                              (-) Wójt Gminy Górzyca
                                                                                   Robert Stolarski

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.